Sayfa Gösterimi : 3178

Yazarlara Bilgilendirme

Anasayfa \ Yazarlara Bilgilendirme

06
Mar.

Yazarlara bilgilendirme 
DÜZCE TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ / DUZCE MEDICAL JOURNAL (ISSN: 1307-671X)Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı yayınlanır. Dergimize gönderilen yazılar "double blind peer review" yöntemiyle değerlendirilecektir. DÜZCE TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ / DUZCE MEDICAL JOURNAL (ISSN: 1307-671X)'ne gönderilecek bilimsel yazılar, Dünya Sağlık Editörleri Kurulu'nun (http://www.icmje.org/) ("icmje_08.pdf" ICMJE Türkçe Çevirisi) biyomedikal dergilere gönderilecek yazılarda aranan ortak kuralların güncel sürümüne uygun olmalıdır.

DÜZCE TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ / DUZCE MEDICAL JOURNAL (ISSN: 1307-671X) , genel tıp alanında, klinik öncelik olarak temel ve klinik araştırmaları, olgu bildirileri, resimlerle bir konu, editöre mektuplar, tıp dünyasından haberler ve gelişmeler ile derleme makaleleri yayınlamayı hedeflemiştir. Makalelerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayın için başka bir dergide inceleme altında olmaması gerekir. Yayın kurallarına uygun olarak hazırlanmamış makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. Makaleler e-posta ekinde duzcetipdergisi@gmail.com veya  duzcetipdergisi@duzce.edu.tr adresine Yayın Hakkı Devir Formu ile birlikte gönderilmelidir. Bilimsel makalelerdeki anahtar kelimelerin Türkiye Bilim Terimleri arasından seçilmesi, bu konuda yazarların http://www.bilimterimleri.com adresinden yararlanmaları dergimiz editörlüğü tarafından özellikle önerilmektedir.
 
Gönderilecek makalelerde araştırma ve yayın etiği kurallarına uyulması zorunludur. Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazılar yayın hakkı devir formu ile birlikte gönderilmelidir.
 
Makale
Makale şu bölümlerden oluşmalıdır: Ön sayfa: özetler (Türkçe ve İngilizce), anahtar kelimeler (Türkçe ve İngilizce), giriş, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma, kaynaklar, tablolar, resimler, şekiller ve altyazıları. İngilizce makalelerde Türkçe özet, başlık ve anahtar kelimeler verilmelidir. Yazının sayfaları giriş sayfasından başlayarak numaralandırılmalıdır. Ön sayfada yazının başlığı ve yazının kategorisi (Araştırma Yazısı, Olgu Bildirisi, Derleme, Editörlere Mektup, Resimlerle bir konu), yazarların adları (unvanlı olarak), makalenin gönderildiği kurumun açık adı, yazışma yapılacak yazarın adı, adresi (posta kodu dahil), telefon ve varsa faks numarası, elektronik posta adresi bulunmalıdır. Yazı daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuşsa toplantının resmi adı, tarihi ve yeri belirtilmelidir.
 
Özetler: Türkçe ve İngilizce olarak en çok 250'şer kelime olmalıdır. Bütün makale çeşitlerinde Türkçe ve İngilizce özet verilecektir. İngilizce özetlerin başına yazının İngilizce başlığı mutlaka yazılmalıdır. İngilizce ve Türkçe özetler araştırma makalelerinde şu düzene göre hazırlanmalıdır: 1. Amaç, 2. Gereç Ve Yöntem, 3. Bulgular, 4. Sonuç. (İngilizce: 1. Objective, 2. Methods, 3. Results, 4. Conclusion). Araştırma makaleleri dışında bu format şart değildir. Olgu bildirilerinde özet kısaca olgunun sunulma nedenini açıklayıcı özellikte olmalıdır. Özetlerde kısaltma kullanılabilir. Bunun için kısaltmalar özet içinde ilk geçtikleri yerde açık olarak yazılmalı, bunun yanına kısaltmalar parantez içinde verilmelidir. Bilimsel yazılarda, Türkçe ve İngilizce özetlerin hemen ardından hem Türkçe hem de İngilizce Index Medicus (http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) “Medical Subject Headings” a uygun en az 3 adet anahtar kelime verilmelidir. Bilimsel makalelerdeki anahtar kelimelerin Türkiye Bilim Terimleri arasından seçilmesi, bu konuda Yazarların http://www.bilimterimleri.com adresinden yararlanmaları dergimiz editörlüğü tarafından özellikle önerilmektedir.
 
Sayfa düzeni, üstte 25 mm, altta 25 mm, solda 25 mm ve sağda 25 mm boşluk olmalıdır. Makaleler Microsoft Word (versiyon 7.0 veya üstü), Times New Roman Türkçe karakteri ile 12 punto ve çift satır aralığı ile yazılmalıdır. Metinde yapılan kısaltmalarda ayıraçtan sonra kısaltmanın okunuşuna göre devam edilmelidir (örneğin, multipl skleroz için: MS’nin, MS'un değil). Türkçesi de bulunan ve yaygın olarak kullanılan terimlerde yabancı kelime kullanılmamalıdır (örneğin, BT yerine CT kullanılmamalı). Metinde geçen anatomik oluşum, hastalık ve sendrom adları da, özel isimler bulunmadıkça, Türkçe okunuşlarına göre yazılmalıdır (örneğin, corpus callosum yerine korpus kallozum). Yazılarda SI (System International) birimleri kullanılmalıdır. Ayrıca cc yerine ml tercih edilmelidir. Birimlerden sonra nokta (mg. /kg., ml. gibi) konulmamalıdır. Metin içinde yazıdaki bütün tablo, resim, çizim ve grafiklere atıfta bulunulmalıdır.
 
Kaynaklar “Vancouver stili” kullanılarak yazılmalıdır (Citing Medicine, 2nd ed. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=citmed.TOC&depth=2).

Kaynaklar yazıda geçiş sırasına göre yazılmalı ve metin içinde uygun yerde rakam ile belirtilmelidir. Kaynak metin içinde paranteze alınarak nokta ile sonlandırılmalıdır, örnek (1). Kaynaklarda belirtilen dergi isimlerinde Index Medicus'a uygun kısaltmalar yapılmalıdır (ör: Br J Radiol). Kaynak yazımında üçten fazla yazar varsa ilk üç isimden sonra "et al. " kullanılabilir:

Örnek: 1. Hosoglu S, Celen MK, Akalin S, et al. Transmission of hepatitis C by blood splash into conjunctiva in a nurse. Am J Infect Control 2003;31(8):502-4.

 
Bir kitaptan alıntı yapıldığında aşağıdaki örnekteki bilgiler ve düzen kullanılmalıdır: 1. Rakel RE. Textbook of Family Medicine, 7th Edition. Philadelphia: WB Saunders, 2007; 3-18. Çok yazarlı bir kitaptaki bir bölümden alıntı yapıldığında ise, bölüm yazarları başta olmak üzere, şu örnekteki bilgiler ve düzen kullanılmalıdır: 1. Hull RD, Hirsh J. Comparative value of tests for the diagnosis of venous thrombosis. In: Bernstein EF, ed. Noninvasive diagnostic techniques in vascular disease. 3rd ed. St. Louis: Mosby, 1985; 779–96.  
 
Tablolarda, her tablonun başlığı olmalıdır. Tablolarda gereksiz kısaltma yapılmamalıdır. Genel kabul görmüş kısaltmalar dışında (AST, ALT vb.), her kısaltma tablonun altında açıklanmalıdır. Tablo başlıkları üstte, şekil başlıkları altta olmalıdır.
 
Tablo 1. Başvuru anında ve klinikte laboratuar bulguları
  Parametre
Başvuruda
Klinikte
p
WBC (mm3)
7800
8200
<0.0001
Hemoglobin (g/dL)
14.7
14.4
>0.05
Hematokrit (%)
43.0
42.1
>0.05
Total bilirubin (mg/dL)
2.8 (H)
7.4 (H)
<0.0001
Direkt bilirubin (mg/dL)
5.0 (H)
1.0 (H)
=0.001
Indirect bilirubin (mg/dL)
2.4
0.4
=0.001
Alkaline fosfotaz (IU/L)
306 (H)
400 (H)
>0.05
AST (IU/L)
754 (H)
298 (H)
<0.0001
ALT (IU/L)
1402 (H)
727 (H)
<0.0001
Amilaz (IU/L)
147 (H)
126
<0.0001
Lipaz (IU/L)
 
258 (H)
-
 
Derleme: Derleme yazıları konuyla özel olarak ilgilenen kişilerce hazırlanmalı, en yeni gelişmeler yazarın deneyimlerinin ışığında ele alınmalıdır. Türkçe ve İngilizce özet yazılmalıdır. Yazar sayısı üçü geçmemelidir.
 
Olgu bildirileri: Olgu bildirileri şu bölümlerden oluşmalıdır: İngilizce başlık, İngilizce ve Türkçe özet, giriş, olgu bildirisi, tartışma, kaynaklar, (varsa) tablolar, resim çizimler ve altyazıları. İngilizce ve Türkçe özetler uygun olup, özette olgunun en belirgin özellikleri ile niçin sunulmaya değer olduğu belirtilmelidir.
 
Editöre mektup: Editöre mektup, Genel Tıp ve Biyo-psiko-sosyal alanla ilgili her türlü konuda olabilir. Yayınlanmış yazılarla ilgili olanlarda yapıcı eleştiriler veya katkılar yer almalıdır. Mektuplar, kaynaklar dahil olmak üzere, en fazla iki çift aralıklı sayfadan oluşmalıdır. Mektuplarda en fazla iki resim bulunmalı, beşten fazla kaynak gösterilmemelidir.

Son kontrol

1. Yayın Hakkı Devir Formu doldurulmuş.
2. Tüm yazarların isimleri, kurum bilgileri ve sorumlu yazarın iletişim adresi bulunuyor.
3. İngilizce ve Türkçe özetler 250 kelimeyi aşmıyor.
4. İngilizce ve Türkçe özetler uygun olup, başlık ve anahtar kelimeler var.
5. Kaynaklar kurallara uygun. 

×